Kalite Standartımız

  • Konuklarımıza, Avrupa Birliği standartlarında sağlıklı, doğru, güvenilir, tam ve zamanında hizmet sunmak.
  • Bütünleşik Yönetim Sistemi ve yasal yükümlülük gerekliliklerini yerine getirmek.
  • Fiziki ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek.
  • Şirketimizin tüm kaynaklarını yerinde ve etkin kullanmak.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek kirliliği önleyerek çevreyi korumak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci içerisinde, tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak.
  • Çalışanların memnuniyetini amaçlayan ekip çalışması anlayışı ile hizmet vermek.